28 October 2008

WEB IPTA

UDM


Web ini terlalu ringkas pada pandangan saya. Banyak ruang kosong yang dibiarkan kosong,dan ini merugikan ruang, banyak yang dapat diletakkan pada ruangan yang kosong tersebut seperti search engine ataupun pautan ke halaman yang lain. Walaupun begitu, web ini mempunyai kelainan dari web ipta yang lain, design yang tertumpu dibahagian tengah, dimana bahagian header, toolbars dan body digabungkan sekali. Susunan imej di bawah logo juga menarik kerana dicantumkan gambar-gambar yang berbeza menjadi satu kombinasi yang menarik. Pengguna juga mudah untuk melihat link yang dipaparkan kerana warna yang digunakan kntra dengan warna background.

No comments: