28 October 2008

WEB IPTA

USM


Web ini tidak menggambarkan universiti ini sebuah universiti yang lama bertapak ditanah air, ini kerana design yang digunakan terlalu ringkas. Tidak seperti web yang terdahulu, web ini tidak mempunyai warna yang menarik, tambahan pula tidak terdapat border langsung disekitar web ini. Web ini juga kelihatan terlalu padat dengan maklumat didalamnya. Tidak ada border yang memisahkan setiap bahagian bagi mengasingkan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Susunan pada bahagian body web juga tidak teratur, dimana gambar dan teks kelihatan bercampur aduk. Ukuran gambar yang digunakan juga tidak sama saiz. Setiap berita yang dipaparkan hanya dipisahkan dengan satu garis mendatar sahaja,sepatutnya dibuat dengan lebih cantik bagi menarik hati pengguna. Walau bagaimanapun, web ini menpunyai notis bagi memberitahu kepada pengguna mengenai apa yang berlaku didalam universiti.

No comments: