28 October 2008

WEB IPTA

UPSI


Web ini terlalu crowded bagi saya, ini kerana susunatur pada web ini terlalu padat. Ini menyebabkan para pengguna pening untuk mencari pautan yang mereka cari.
Warna yang digunakan terlalu banyak dan ia tidak menampakkan keserasian antara satu sama lain. Jenis pautan yang digunakan pada sebelah kiri web amat besar dan memakan ruang pada bahagian body, ini merugikan ruang yang ada dan secara tidak langsung menyebabkan hanya sedikit maklumat dapat dipaparkan pada bahagian body, web developer seharusnya pandai bermain ruang seperti sesetengah web yang lain. Pautan pada bahagian body seperti Research, Graduation,Admission dan juga Quick Links tidak sesuai diletakkan disitu,seharusnya ia diletakkan pada sebelah kiri web bersama pautan yang lain. Juga terdapat search engine pada web ini.

No comments: