28 October 2008

WEB IPTA

USIM


Web ini menarik pada pandangan saya, ia kelihatan begitu kemas, penggunaan warna juga amat sempurna, ditambah dengan rekabentuk border yang digunakan bagi pautan dalam web ini. Susunatur pautan juga menarik dan berbeza dari web yang lain, web designer memilih untuk menyusun pautan akademik dibahagian body secara mendatar manakala pautan selain akademik dibahagian atas body didalam satu border. Ini memudahkan para pengguna untuk mencari apa yang mereka ingin cari. Setiap pautan diletakkan gambar untuk mengambarkan kepada pengguna jenis pautan tersebut. Ini kerana grafik merupakan satu elemen yang penting yang mampu menarik perhatian pengguna. Pada bahagian bawah body pula ditempatkan events yang dijalankan di universiti ini dan juga aplikasi permohonan online. Web ini juga mempunyai 2 jenis bahasa iaitu bahasa melayu dan juga bahasa inggeris. Serta terdapat search engine.

No comments: