28 October 2008

WEB IPTA

UPNM


Sesuai dengan nama universiti ini iaitu Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, web ini kelihatan seperti sebuah web Kementerian Pertahan. Ini kerana design dan warna yang digunakan menunjukkan keserasian antara satu sama lain. Banner yang digunakan pada bahagian header juga amat sesuai dan menarik, kesemua pertahanan iaitu darat,laut dan juga udara dipaparkan pada banner ini. Terdapat status pengguna pada web ini, pengguna dapat mengetahui pada laman mana mereka berada,ini memudahkan pengguna untuk kembali atau pergi ke laman yang lain. Search engine juga terdapat pada web ini. Pada pautan di sebelah kanan web ini pula kelihatan ringkas dan kemas, tidak dicampur aduk antara teks dan grafik. Di bahagian body pula ditempatkan peristiwa-peristiwa yang berlaku di universiti ini.

No comments: