28 October 2008

WEB IPTA

UTHMWeb ini kelihatan padat,tetapi tidak serabut. ini kerana setiap maklumat yang ingin dipaparkan disusun dalam column yang teratur. Grafik yang digunakan dalam web ini menarik, kalau dilihat pada bahagian header web ini, ia dipenuhi dengan grafik. Begitu juga pada bahagian atas body yang mana digabungkan gambar-gambar teknologi. Web ini menggunakan icon pada bahagian pautan disebelah kanan. Menarik jika dipandang,akan tetapi wana icon tersebut kontra dengan warna web ini. Lebih sesuai jika warna kuning digantikan dengan warna biru atau ungu. Penggunaan warna ungu pada font juga sesuai dengan warna web ini. Web ini kelihatan kemas kemas kerana grafik tidak bercampur dengan teks, ia diasingkan dibahagian kiri web. Pautan pada header juga senang untuk dilihat oleh pengguna.

No comments: